Saç Ekimi Ankara FUT, FUE, DHI Teknikleri

Saç Ekimi Ankara FUT, FUE, DHI Teknikleri

Saç Ekimi Nedir?

Saç ekimi genellikle saçlı deride ön kısımlarda ve tepe bölgesinde oluşan lokal açıklıkları ense bölgesinden alınan saç kökleri ile doldurma işlemidir. Ekilen saçların kişinin kendi saçlarına paralel olacak şekilde ve yönleri ayarlanarak ekilmesi ekim hattının doğallığı açısından önem arz etmektedir.

Saç Ekimi Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Saç ekimi yapılmadan önce dökülmenin durduğu ve saçsızlaşmış alan ile dökülmenin devam edeceği alanlar doğru belirlenmelidir. Ekim öncesinde kanı sulandırma etkisi olan ilaç ve vitaminlerden uzak durulması kanama riskini minimuma indirmek adına önerilmektedir. Ayrıca sigara kullanımının damarlarda daralmaya sebep olmasından dolayı saç ekimi öncesi sigara kullanımının azaltılması tavsiye edilmektedir.

Saç Ekimi Yöntemleri Nelerdir?

Saç ekimi, sonuçları ve uygulama şekilleri göz önüne alınarak üç farklı teknikle greft denilen aktif saç köklerinin nakledilmesiyle uygulanmaktadır. Bu teknikler; FUT (Foliküler Unit Transplantation), FUE (Foliküler Unit Extraction) ve DHI (Direct Hair Implantation) teknikleridir.

FUT Tekniği Nedir?

Saç Ekimi FUT Tekniği Nedir?
Saç Ekimi FUT Tekniği Nedir?

Kulak hattının arasında kalan saçlı derinin şerit halinde alınarak nakledilmesi işlemidir. Greft dediğimiz saç kökleri mikroskop altında ayrıştırıldıktan sonra nakil işlemi gerçekleştirilir.

 • Donör hattında kalıcı iz bıraktığı ve alınabilecek greft miktarı az olduğu için çok tercih edilen bir ekim yöntemi değildir.
 • FUT tekniği neşter kullanarak uygulandığı için donör hatta dikiş atılır. Bu sebeple ekim sonrasında birey saçlarını kısa kestirdiği takdirde yara izleri belirgin olacaktır.
 • Genellikle ekilen saçlarda dökülme gözlemlenmemektedir.
 • Lokal anestezi ile uygulandığı için birkaç günlük istirahat sonrasında kişi günlük yaşantısına devam edebilmektedir.
 • FUT tekniği uygulama öncesinde saçların tıraşlanması gerekmez.
 • FUE tekniğinin yaygınlaşması ile birlikte FUT tekniği çok tercih edilmemeye başlanmıştır.

FUE Tekniği Nedir?

Saç Ekimi Ankara FUE Tekniği Nedir?
Saç Ekimi Ankara FUE Tekniği Nedir?

Donör bölge olarak FUT tekniğinin aksine ense ve ense hattındaki saçlar tercih edilir. Bu bölgede yeterli miktarda saç olmadığı takdirde alternatif saç çoğaltma tekniklerinden yardım aldıktan sonra ekim işleminin gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Böylelikle hem alınabilecek greft sayısı artmakta hem de ekimin çok daha doğal durması sağlanabilmektedir. Donör hattın yine yetersiz kalması durumunda vücudun farklı bölgelerinden kıl kökü alınabilmektedir.

 • FUE tekniğinde donör alandan 0,7 ile 1 mm mikro motorlar yardımı ile saç kökleri tek tek alınır ve ihtiyaç olan bölgeye yerleştirilir.
 • Kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama olarak 2000-4000 arası greft uygulama bölgesine yerleştirilir.
 • Uygulama lokal anestezi ile gerçekleştirilir ve uygulama yaklaşık olarak 5 saat sürmektedir.
 • Lokal anestezi ile yapıldığından uygulama esnasında acı, ağrı oluşmaz.
 • Ameliyatsız uygulanan bir ekim tekniği olduğu için uygulama kalıcı bir iz, yara vb. bırakmaz.
 • FUE tekniği ile ekim işlemi sonrası saçlar ortalama olarak 3 ile 6 ay içerisinde çıkmaya başlar.
 • Ekim işlemi sonrası bireylere en az bir günlük istirahat önerilmektedir. Kişi sonrasında günlük hayatına devam edebilmektedir.
 • Ekin öncesinde saçların tıraşlanması gerekmektedir.

FUE tekniğinde alınabilecek greft sayısının fazla olması, iz, leke, yara vb. bırakmaması, ekim sonrası istirahat süresinin kısa olması gibi faktörler sayesinde sıklıkla tercih edilen bir ekim tekniği haline gelmiştir.

DHI Tekniği Nedir?

Ankara Saç Ekimi DHI Tekniği Nedir?
Ankara Saç Ekimi DHI Tekniği Nedir?

DHI yani direkt saç nakli olarak geçen son teknoloji ekim yöntemidir. FUE tekniğinden sonra geliştirilmiş ve diğer ekim tekniklerine göre avantajları fazla olan bir ekim tekniğidir.

 • DHI yönteminde de donör alan olarak kulak üstü ve ense bölgesi tercih edilmektedir.
 • Uygulama, alınan köklerin özel “choi” denilen kalemin içine yerleştirildikten sonra direkt olarak kafa derisi altına yerleştirilmesi ile tamamlanmaktadır.
 • Fire oranı en düşük olan saç ekimi yöntemidir.
 • Alınan saç köklerinin uygulanması için kanal açılmadığından kanama gözlemlenmez.
 • İyileşme süresi diğer saç ekimi yöntemlerine kıyasla çok daha kısadır.
 • Uygulama esnasında sadece “choi” kalemler kullanıldığı için ekim yapılan saçların yönlerini belirlemek çok daha kolay ve başarılı olmaktadır.
 • Diğer ekim yöntemlerine göre çok daha başarılı olmasına karşın en çok tercih edilen yöntem olmamasının sebebi maliyetli bir saç ekim yöntemi olmasıdır.

Saç Ekimi Kimler Tarafından Tercih Edilmelidir?

Mevcut saç hattında dökülme oranı %50 üzerinde olan bireylerde tercih edilmesi gereken en kesin tedavi saç ekimi yöntemidir. Erkek tipi genetik dökülmelerde saç dökülmesi 35 yaş bandına kadar devam edeceği için saç ekimi genellikle bu yaş aralığından sonra tavsiye edilmektedir. Erken yaşta yapılan ekimlerde sonrasında dökülme devam ettiği için ikinci bir ekime ihtiyaç duyula bilmektedir.

Saç ekiminin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kişinin donör hattının da ekime uygun olması gerekmektedir. Vücudun farklı bölgelerinden alınan sağlıklı kıl kökleri de bu nakilde kullanılabilmektedir. Saç ekimi öncesinde alınabilecek greft sayısının ve ekim yapılacak alanın doğru belirlenmiş olması son derece önem teşkil etmektedir.

Ekim yapılacak alanda yara, yanık, dikiş izi gibi deformasyonların olmaması ekimi çok daha sağlıklı kılacaktır. Saç ekimi işlemi yaş ve cinsiyet ayırmaksızın gerçekleştirilebilir. Ancak 18 yaş altı bireylerde ve kadınlarda çok fazla tercih edilen bir tedavi protokolü değildir.

Saç Ekimi İşlemi Sonrası İyileşme Süresi Ne Kadardır?

Saç ekim sonrasında açılan kanallar ve kanama kaynaklı ince kabuklanmalar gözlemlenmektedir. Bireyin fizyolojik durumuna bağlı olarak iyileşme süresi değişkenlik göstermektedir. Kabuklar kendi doğal ivmelerinde dökülmelidir. El ile müdahale edildiği taktirde köklere zarar verebilmektedir.

Ekim sonrasında kabuklaşmanın dökülme süreci yaklaşık bir hafta sürmektedir. Kabuklanma sonrasında ekilen saçlarda geçici dökülme gerçekleşir ve bu dönem sonrasında çıkan saçlar uzama fazına girerek yaklaşık 1-2 cm aralığında uzayarak belirginleşir.

6 ay sonunda belirginleşmeye başlayan saçlar sonrasında gürleşmeye ve sağlıklı hale gelmeye başlar. Ekilen saçlar evrimini 12. ay bandında tamamlar ve süreç tamamlanır.

Saç Ekimi Sonrasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

 • Ekim sonrasında spor gibi terlemeye sebebiyet verecek, efor sarf ettirici aktivitelerden uzak durulmalıdır.
 • Saç ekimi sonrasında ilk 3 gün uygulama alanının steril tutulması enfeksiyon riskine karşı son derece önemlidir.
 • İlk 3 gün sırt üstü yatılması gerekmektedir.
 • Saç ekimi sonrasında takılan bandaj kafa hattında oluşan ödemin göz hattına yayılmasına engel olmaktadır.
 • Ekimden sonra pansumanın steril bir şekilde yapılması çok önemlidir.
 • Havuz, hamam gibi aktiviteler enfeksiyon riskini arttırmak ile beraber saç köklerinin zarar görmesine de sebebiyet vereceğinden uygulama sonrası yaklaşık 15 gün sonrasına kadar önerilmemektedir.

Saç Ekimine Alternatif Tedavi Protokolleri Nelerdir?

Saç Ekim Alternatifi Biyolojik Kök Hücre Yöntemi ile Saç Çoğaltma
Saç Ekim Alternatifi Biyolojik Kök Hücre Yöntemi ile Saç Çoğaltma

PRP (Platelet Rich Plasma) Tekniği

PRP tekniği kişiden alınan kanın santrifüj edilmesiyle trombosit hücrelerinden zengin plazma elde etme politikasına dayalı bir tedavi protokolüdür. Bireyden alınan kanda tüpün altında kalan kısım büyüme faktörleri bakımından en zengin olan kısımdır. 2 ile 4 hafta arasındaki seans tekrarları ile dökülmenin gözlemlendiği alanlarda kökleri güçlendirerek saç dökülmesinin önüne dönemsel olarak geçebilen enjeksiyon ile gerçekleştirilen alternatif bir tedavi yöntemidir. Ancak bu yöntemde saç çoğalması gözlemlenmemektedir.

Mezoterapi Tekniği

Mezoterapi saçlı deride sorunlu bölgelere enjeksiyon ile uygulanan bir tedavi protokolüdür. Doku altına saç için gerekli olan aminoasit, vitamin ve minerallerin bulunduğu serumlar enjekte edilerek uygulanır. Saç köklerini güçlendirerek dönemsel dökülmenin önüne geçer. Ancak bu yöntemde de saç çoğalması gözlemlenmemektedir.

Biyolojik Kök Hücre Yöntemi ile Saç Çoğaltma

Saç çoğaltma biyolojik kök hücre yöntemi ile elde edilen büyüme faktörlerinin mikro iğneleme yöntemi ile doku altına uygulanması işlemidir. 12 seans süren bu tedavi protokolü sonrası hem saç dökülmesi minimal düzeylere inecek, hem de uyku fazına girmiş saç köklerinin tekrar uyandırılması sağlanacaktır. Saç ekimi öncesi donör hattı besleyerek alınacak greft miktarının artırılmasının yanı sıra uygulama sonrası saç ekimine ihtiyaç dahi kalmayabilir. Saç ekim sonrasında da ekim işleminin doğal bir görünüm yakalaması ve saçların güçlenmesi için de tercih edilebilmektedir.

Saç Ekim Alternatifi Saç Ekim Ankara Saç Çoğaltma
Saç Ekim Alternatifi Saç Ekim Ankara Saç Çoğaltma

Detaylı bilgi sahibi olmak ve saç ekimi alternatifi biyolojik kök hücre yöntemi ile saç çoğaltma hakkında bilgi almak için 0 530 301 46 26 numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tedavinin, kişisel beklentilerinizi hangi ölçüde karşılayacağı uzmanlarımız tarafından değerlendirilerek sürecin kapsamı özel olarak size sunulacaktır.

Saç Ekimi Ankara Saç Ekim Alternatifi
Saç Ekimi Ankara Saç Ekim Alternatifi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp Destek | HAİR35